ΣΤΑΔΙΟ

Η τοπική κοινότητα Σταδίου, περιλαμβάνει τους οικισμούς Σταδίου, Αγίου Σώστη, Άκρας (κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Επισκοπής και το πάρκο της), Σβωλαίικα και Πριγαίικα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Το χωριό Επισκοπή απέχει 10 χιλ. από την Τρίπολη
Οι περίπου 80 μόνιμοι κάτοικοι (στην απογραφή του 1991 απογράφηκαν 140 κάτοικοι) ασχολούνται κύρια με τη γεωργία.

ΓΑΡΕΑ

Το χωριό Γαρέα απέχει 17 χιλ. από την Τρίπολη
Οι περίπου 100 μονίμους κατοίκοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και λιγότερο με την κτηνοτροφία.

ΑΛΕΑ

Το χωριό Αλέα (παλιά ονομασία Πιαλί) απέχει 12 χιλ. από την Τρίπολη
Οι περίπου 300 κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και το εμπόριο.