ΜΑΥΡΙΚΙ

Το χωριό έχει περίπου 90 μόνιμους κατοίκους

ΜΑΥΡΙΚΙ

To Μαυρίκι είναι το ορεινότερο χωριό της Τεγέας. Χτισμένο στις δυτικές πλαγιές του Πάρνωνα σε υψόμετρο 920 μ. βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στα Βέρβαινα (7 χιλ.), κοντά στα όρια με την επαρχία Κυνουρίας. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λιγοστοί (194 κατά την απογραφή του 1991) και ασχολούνται με τη γεωργία και κτηνοτροφία. Λόγω του μεγάλου υψομέτρου το χωριό κρατά λιγοστούς κατοίκους το χειμώνα. Πριν από την είσοδο στο χωριό υπάρχει μονοπάτι που οδηγεί στο ιερό της Αρτέμιδας της Κνακεάτιδος προς την κατεύθυνση των Βερβαίνων.