ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σειρά εκδηλώσεων

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εάν κάποιος ανατρέξει στην ιστορία του Τεγεατικού Συνδέσμου, θα διαπιστώσει πως είναι πλούσια από σειρά εκδηλώσεων που στόχο έχουν την διάδοση της παράδοσης, την προβολή της Τεγέας και των αρχαιοτήτων της, την προώθηση του αθλητικού Πνεύματος και την παροχή γνώσης σε Τεγεάτες και μη.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Ανοικτές συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, διάφορες ημερίδες

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ενδεικτικά στην σύγχρονη ιστορία του διακρίνουμε:

– Διοργάνωση ανοικτών συζητήσεων με φορείς της Τεγέας με στόχο τις συνέργειες και την αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν την μητέρα Τεγέα.

– Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικές με το Δημοτικό Τραγούδι και τον Δημοτικό χορό,

– Αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και υποστήριξη αθλητικών σωματείων της περιοχής.

– Ημερίδες με θέματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή, τον αθλητισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της Τεγέας.