ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2021-2024

 • Επάγγελμα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc
 • Χωριό: “Στάδιο”
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΜΠΟΡΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΑΔΙΟ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 • ΧΩΡΙΟ: ΡΙΖΕΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΥΝΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΜΑΓΟΥΛΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΑΛΕΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Λ.Σ.
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΔΕΜΙΡΙ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Λ.Σ.
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΔΕΜΙΡΙ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΑΔΙΟ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΑΛΕΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΚΑΜΑΡΙ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΑΔΙΟ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΒΟΥΝΟ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑ
 • ΧΩΡΙΟ: ΓΑΡΕΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΜΑΓΟΥΛΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΑΔΙΟ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΜΑΥΡΙΚΙ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΔΕΜΙΡΙ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΤΖΙΒΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
 • ΧΩΡΙΟ: ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΑΔΙΟ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΗ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.
 • ΧΩΡΙΟ: ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΑΔΙΟ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 • ΧΩΡΙΟ: ΣΤΑΔΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2021-2024​

tn_DSC_8242
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2021-2024

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 • Ηλεκτολόγος Μηχανικός M.Sc
 • χωριό “Στάδιο”