Τεγεατικός Σύνδεσμος

Κοινωφελές Σωματείον - Έτος Ιδρύσεως 1883

Αρχική Διοίκηση
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 - 2018
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανασόπουλος Ι. Κωνσταντίνος Χημικός Μηχανικός Στάδιο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Α' Πορτιάς Ε. Αθανάσιος Έμπορος Στάδιο
Β' Δρακόπουλος Α. Ηλίας Δικηγόρος Κάνδαλος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αντωνοπούλου-Πολίτσου Π.Ευτυχία Οικονομολόγος Στάδιο
ΤΑΜΙΑΣ
Δεδούσης Λ. Αλέξανδρος Λογιστής-Φοροτεχνικός Αλέα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σβώλου Ι. Ιωάννα Οικονομολόγος Στάδιο
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Δαλαμάγκας Α. Σωκράτης Τεχνικός Δ/ντης Ε.Λ.Σ. Δεμίρι
Μανέτας Γ. Νικόλαος Γεωπόνος Βουνό
Πανούση Χρ. Βασιλική Συμβολαιογράφος Μαγούλα
Γιαννιός Γ.Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Ρίζες
Σκαλούμπακας Δ. Νικόλαος Βιοχημικός Επισκοπή
Μανέτα Α. Σταμάτα (Τίνη) Οργ. Κοινωνικών Εκδηλώσεων Στάδιο
Σούντρης Ι.  Δημήτριος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ψ. Βρύση
Παπαϊωάννου Κ. Παναγιώτης Ιδιωτικός Υπάλληλος    Μαυρίκι
Νάτση Κ. Γεωργία Ιδιωτική Υπάλληλος Επισκοπή
Πετρόπουλος Ι.  Γεώργιος Επιχειρηματίας Στρίγκου - Δεμίρι
Ηλιοπούλου Π. Βασιλική Συντ/χος Δημοσίου    Καμάρι
Κωνσταντινοπούλου Γ. Φωτεινή Φιλόλογος-Θεολόγος Αλέα
Σπυροπούλου Ι. Αντιγόνη - Μαρία (Άντια) Δικηγόρος Βουνό
Δημάκης Χ. Λάμπρος Οδοντίατρος Κερασίτσα
Γιόκαρης Β. Πέτρος Οικονομολόγος Μαγούλα
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κωνσταντινοπούλου-Καραϊσκου Δ.Χαρ. Συνταξιούχος Κερασίτσα
Μαϊστρου-Ντελοπούλου Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός TE Στάδιο
Γιαννιάς Α. Γρηγόρης Συντ/χος ΟΤΕ Κάνδαλος