Τεγεατικός Σύνδεσμος

Κοινωφελές Σωματείον - Έτος Ιδρύσεως 1883

Αρχική Κύριες Δραστηριότητες Εκδηλώσεις Πολιτισμού

Εάν κάποιος ανατρέξει στην ιστορία του Τεγεατικού Συνδέσμου, θα διαπιστώσει πως είναι πλούσια από σειρά εκδηλώσεων που στόχο έχουν την διάδοση της παράδοσης, την προβολή της Τεγέας και των αρχαιοτήτων της, την προώθηση του αθλητικού Πνεύματος και την παροχή γνώσης σε Τεγεάτες και μη.

Ενδεικτικά στην σύγχρονη ιστορία του διακρίνουμε:

- Διοργάνωση ανοικτών συζητήσεων με φορείς της Τεγέας με στόχο τις συνέργειες και την αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν την μητέρα Τεγέα.

- Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικές με το Δημοτικό Τραγούδι και τον Δημοτικό χορό,

- Αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και υποστήριξη αθλητικών σωματείων της περιοχής.

- Ημερίδες με θέματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή, τον αθλητισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της Τεγέας.

ekdiloseis2

ekdiloseis3

ekdiloseis6

 

ekdiloseis5

Εκδηλώσεις